Klub posvećuje posebnu pažnju sportskom razvoju svakog svog člana. Pored takmičarskih selekcija kluba, koje se takmiče na regionalnom i državnom nivou, klub poseduje i svoju internu, klubsku ligu (DESETKINA liga), gde svi ostali članovi, koji nisu zastupljeni u selekcijama ili još uvek po godištu nemaju predviđena zvanična takmičenja, igraju ligu između klubskih grupa, a u okviru svojih uzrasnih kategorija sve do najmlađih (početnici).

Klub je aktivan u sedam osnovnih škola. Ovim putem upućujemo zahvalnost svim školama sa kojima sarađujemo, direktorima škola, kao i pomoćnom osoblju škola za odličnu saradnju.

Klub krasi izuzetna sloga i zajedništvo, kao i pregršt kvaletnih druženja kroz različite klubske akcije: kampovi (lokalni i pripreme), DESETKINA liga, zvanična takmičenja, putovanja, kao i stručni seminari za trenere.